Een belangrijk deel van ‘het doen’ binnen de geformuleerde kernthema’s vindt plaats op fysieke, inspirerende locaties. In deze living labs werkt stichting DITSS vanuit co-creatie in fieldlabs en operationele proeftuinen met opdrachtgevers en partners aan ontwikkel- en bouwprojecten rondom innovatieve veiligheidsvraagstukken. Deze locaties liggen verspreid over het land.

Een mooi voorbeeld van een fysieke inspirerende ruimte is het DITSS Data Innovation Lab (DDIL) Den Bosch. Dit is gevestigd bij de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in Den Bosch en is als proeftuin verbonden aan het thema informatiegestuurde veiligheid. Het DDIL is een scrum- en overlegruimte voor het ontwikkelen van technologie-experimenten, zoals de Crimeroom en het Veiligheidsinformatiecentrum, en het bedenken van nieuwe samenwerkingsconcepten. In de onderstaande afbeelding is een overzicht van de verschillende projectlocaties opgenomen.