Project is afgerond.

 

Wat houdt het project in?
Je veilig voelen op straat, in je wijk en in je eigen huis. Geen geweld, diefstal en vandalisme in de openbare ruimte of vechtpartijen na het stappen. We vinden het allemaal belangrijk. Hoe kunnen burgers en politie efficiënter samenwerken om dit doel te bereiken? Via TRILLION, een innovatief op social media gebaseerd communicatieplatform, komen alle instanties die zich elke dag inzetten voor de openbare veiligheid virtueel bij elkaar. TRILLION is een door de Europese Unie gesubsidieerd Research & Innovatie H2020 project. De officiële Engelse titel is TRusted CItizen – LEA (Law Enforcement Agencies) coLLaboratIon over sOcial Networks.

Hoe pakken we dit aan?
In het TRILLION project vindt onderzoek plaats naar toekomstige Community Policing instrumenten. Deze instrumenten maken een betere samenwerking mogelijk tussen burgers en politie bij de voorkoming en bestrijding van misdaad. Ook komt er een technisch platform om de beoogde samenwerking te faciliteren. Voor het testen en valideren van het TRILLION project vinden training en serious gaming (gaming technologie voor professionele toepassingen) plaats en worden prototypes ontwikkeld. DITSS was samen met haar Nederlandse partners in dit project verantwoordelijk voor de testsite op het Stratumseind in Eindhoven. Daarnaast verzorgde DITSS voor alle testsites onder meer de meetings tussen burgers en de lokale politie en organiseerde zij pilots en trainingen. In totaal betrof dit een kleine duizend burgers en politiefunctionarissen verdeeld over vijf testlocaties en in totaal 32 testbijeenkomsten.

Wat willen we bereiken?
TRILLION is een nieuw en innovatief social media platform waarin burgers, politie en veiligheidsinstanties samen kunnen werken. In 2018 vond de lancering plaats van het werkende en geteste prototype.

Nieuwsberichten

Geen berichten gevonden.
Project

TRILLION

Opdrachtgever

European Commission Horizon2020 Fighting Crime and Terrorism Program.

Looptijd

Project is afgerond.

Samenwerkende partners
  • Europese Commissie
  • ENGINEERING (Project coördinator, Italie)
  • 5 testlocaties (Eindhoven, Lecce, Ancona, Lisbon, York)
  • 3 universiteiten (Athene, Greenwich, Mid Sweden)
  • 4 bedrijven (ATOS, XLAB, INOV, ENG)
  • DITSS i.s.m. politie en RTR, Stad&Co, gemeente Eindhoven, Brainport, Sorama, ViNotion
Leaflet