Project is afgerond.

 

Wat houdt het project in?
Meer te weten komen over de problematiek van de verzending van gevaarlijke en illegale goederen per post. Dat is het doel van het project Sensing Post- en Koeriersdiensten. Om meer informatie hierover te verzamelen en om meer ervaring op te doen met gezamenlijk onderzoek is DITSS in samenwerking met een postbedrijf en de Nationale Politie gestart met het project Sensing Post- en Koeriersdiensten.

Dit innovatieve project richt zich op het vergroten en versterken van detectiemogelijkheden om verboden en gevaarlijke goederen in de pakketstroom te herkennen.

Hoe pakken we dit aan?
Bij het project Sensing Post- en Koeriersdiensten worden proefopstellingen geplaatst bij een organisatie die pakketten verwerkt. Hierbij worden bestaande technieken en technologieën beproefd en daar waar mogelijk verder geoptimaliseerd. Zo vinden er testen plaats met de E-nose techniek. Dit zijn kleine hand- held detectoren die van buitenaf kunnen ‘ruiken’ of een pakket bepaalde chemische substanties bevat. Ook wordt de ‘swapping techniek’ ingezet. Deze methode detecteert deeltjes op een pakket door er met een klein papiertje over heen te gaan.

Wat willen we bereiken?
Het project Sensing Post- en Koeriersdiensten moet bijdragen aan een veiligere post- en pakketstroom en voorkomen dat deze misbruikt wordt voor het verzenden van illegale en gevaarlijke goederen.

Nieuwsberichten

Sensing Post en Koerierdienst - Project DITSS

Partners zetten succesvol ‘Sensing project’ voort

Onderzoek welke bestaande technologieën, die nog niet gebruikt worden binnen de post- en koeriersdiensten, kunnen bijdragen aan het terugdringen van ...
Verder Lezen
Project

Sensing Post- en Koeriersdiensten

Opdrachtgever

Ministerie van Justitie en Veiligheid. DITSS is project- leider van het project Sensing Post- en Koersdiensten. Een postbedrijf en de Nationale Politie hebben de voornaamste operationele rol.

Looptijd

Het project is afgerond.

Samenwerkende partners
  • Nationale Politie (Post interventie team)
  • Postbedrijf
  • Liec-Riec
  • Douane (afstemming en optimalisatie)
Leaflet