Wat houdt het project in?
Burgers en openbare ruimtes in de Europese Unie beter beschermen tegen terroristische aanslagen en dreigingen met chemische, biologische, radiologische, nucleaire middelen of explosieven (CBRN-e dreigingen). Dat is de gedachte achter het project Quick Response for Operational Centers (QROC). Het project wil een informatieplatform creëren waarop de Operationele Centra (OC’s) van de EU-lidstaten noodzakelijke operationele gegevens sneller én veiliger uit kunnen wisselen, gebruik makend van nieuwe innovatieve technologieën. Hierdoor kan de paraatheid (situational awareness) en het besluitvormingsproces tijdens (dreigende) noodsituaties verbeteren. Het project QROC richt zich op het uitwisselen van best practices en onderzoekt hoe nationale OC’s zich nieuwe, innovatieve ontwikkelingen beter eigen kunnen maken. Het project QROC is een initiatief van de kerngroep van het European Network of Law Enforcement Technology Services (ENLETS).

Hoe pakken we dit aan?
Het project QROC geeft zicht op innovaties voor de verwerking en uitwisseling van gegevens en beoordeelt deze op bruikbaarheid in de OC’s. Het project start met de ontwikkeling van een self-assessment tool voor de nationale OC’s. Deze tool brengt van elke OC de huidige technologische voorzieningen en de gewenste ontwikkelingen in beeld. Het nieuwe informatieplatform wordt vervolgens voortdurend getest. Dit gebeurt aan de hand van drie reële scenario’s (use cases) die het personeel van de OC naspeelt tijdens de interactieve ‘tabletop’ oefeningen. Deze scenario’s op het gebied van Manhunt, Crowd Management en CBRN-e bedreigingen maken onderdeel uit van een opleidings- en trainingsprogramma dat door een aantal projectpartners speciaal voor het project QROC wordt ontwikkeld. Al deze acties tezamen moeten uiteindelijk leiden tot een verbetering van de efficiëntie en capaciteit van de OC’s.

Wat willen we bereiken?
Het belangrijkste doel van het project QROC is om door middel van de invoering van een duurzaam, veilig en snel informatieplatform de bescherming van burgers en openbare ruimtes tegen terroristische en CBRN-e aanslagen te vergroten. Op dit platform kunnen de OC’s van de elf EU-lidstaten tijdens het ‘Gouden Uur’ direct alle relevante operationele informatie in de vorm van foto’s, video’s, audioberichten en teksten met elkaar delen.

Nieuwsberichten

Project QROC met zes maanden verlengd

Het project Quick Response for Operational Centers (QROC) heeft om zes maanden verlenging gevraagd én gekregen. Door de gevolgen van ...
Verder Lezen

Eerste table top-oefening QROC online

Een beveiligingsmedewerker die een geldautomaat bijvult in een winkelcentrum in Praag wordt overvallen. De daders slaan op de vlucht en ...
Verder Lezen
QROC Project, DITSS
Project

QROC

Opdrachtgever

European Commission, DG Migration & Home Affairs, ISFP PROTECT program. DITSS is overall coördinator en project manager van het project.

Looptijd

Het project is afgerond.

Samenwerkende partners
  • DITSS
  • TNO
  • AEORUM Espana S.L.
  • Polish Platform for Homeland Security
  • European University of Cyprus
  • Autonoom Provinciebedrijf Campus Vesta (B)
  • 11 EU politiekorpsen
  • KMAR
Website

Klik hier

Leaflet