Wat houdt het project in?
Om nu en in de toekomst te kunnen blijven doen waar de politie voor staat, geeft zij met het innovatielab (iLab) nieuwe manieren van werken en innovatie de ruimte. Door creatieve en innovatieve ideeën een podium te bieden, te ondersteunen, te faciliteren en daarbij de deuren van de politieorganisatie open te zetten, bouwt het iLab samen met haar netwerk aan de politie van overmorgen. Een team van ongeveer tien personen werkt hier nauw samen met verschillende onderwijsinstellingen en bedrijven. Een groot aantal hiervan is, evenals het iLab, gevestigd op de Brightlands Smart Services Campus, een innovatieve broedplaats aan de rand van het centrum van Heerlen.

Hoe pakken we dit aan?
Innovatie kan een belangrijke meerwaarde leveren aan de operationele politieactiviteiten. In het iLab werken de medewerkers samen met hun partners aan verschillende vernieuwende projecten. Enkele voorbeelden hiervan zijn: iRoom, Remote Assistance en Kops.

iRoom
iRoom is het zenuwcentrum van de politie. Hier worden 24/7 data en beelden verzameld. Deze informatie wordt veredeld, geanalyseerd en geïnterpreteerd en vervolgens gevraagd en ongevraagd aangeboden aan de operatie. Collega’s in het veld krijgen door deze constante informatiestroom een beter beeld van een situatie en kunnen hierdoor directer en gerichter handelen.

Remote Assistance
Met elkaar samenwerken zonder op dezelfde locatie aanwezig te hoeven zijn. Dat kan met behulp van smart glasses. Deze slimme brillen maken samenwerken op afstand mogelijk. Via een live verbinding met beeld en geluid zijn politiemedewerkers continu met collega’s in contact en staan zij nooit alleen.

KOPS
De app KOPS helpt de agent op straat met het herkennen van gezichten. Deze slimme app geeft agenten de mogelijkheid om spelenderwijs te oefenen met het herkennen van, voor de politie, interessante personen.

Wat willen we bereiken?
In het iLab werkt de politie samen met bedrijven en kennisinstellingen aan innovatieve technologische oplossingen voor veranderende veiligheidsuitdagingen. Zo bouwen zij samen aan de politie van de toekomst.

Photo credits: Jonathan Vos.

Nieuwsberichten

Geen berichten gevonden.
iLab DITSS Heerlen
Project

De samenwerking tussen het Innovatielab en DITSS is beëindigd.

Contact

Voor meer informatie over de drie hiernaast genoemde of andere projecten of voor de inbreng van nieuwe ideeën, neem contact op via: e-mail: ilab@politie.nl

Extern netwerk
  • Brightlands (campus voor data science en smart services)
  • Ecosysteem Brightlands
  • DITSS
  • Kennisinstellingen (o.a. Open Universiteit, Zuyd Hogeschool, Maastricht University)
  • Bedrijven (o.a. Conclusion, Accenture, TNO)
Website

Klik hier

Leaflet