Project is afgerond.

 

Wat houdt het project in?
Wie kent niet de slogans ‘112 daar red je levens mee’ en ‘112 als iedere seconde telt’. Zo snel mogelijk actie ondernemen na een melding van een incident is van levensbelang. Door aan een gesproken melding beelden, geluiden en andere sensorsignalen toe te voegen, kunnen de hulpverleningsorganisaties nog sneller en adequater reageren. Dat is het idee achter het project Beeldregie. Het project Beeldregie gaat na hoe je zo slim mogelijk met beelden afkomstig uit diverse bronnen om kan gaan, zoals onder meer camera’s, sensors, mobiele telefoons, drones en social media. Wanneer er echter een overvloed aan beeld(bronnen) ter beschikking komt, is het uitermate belangrijk om de juiste beelden te vinden. Het regieproces van deze beelden is hierbij essentieel. Om de ins en outs hiervan beter te begrijpen heeft het project- team ook inkijkjes bij organisaties die hier al veel kennis en ervaring mee hebben opgedaan, zoals de NOS.

Hoe pakken we dit aan?
Het project Beeldregie onderzoekt wat de meerwaarde en effectiviteit is van het toevoegen van beelden, geluiden en andere sensorsignalen aan het intake- proces. Ook wordt in kaart gebracht hoe het regie- proces zelf eruit moet zien. Dit gebeurt aan de hand van een aantal experimenten. De basis van een experiment is steeds een incident wat zich werkelijk heeft afgespeeld, de zogenaamde nulmeting. Vervolgens worden de verschillende stappen van het incident verrijkt met beelden, geluiden en sensor- signalen en in een of meerdere meldkamers nagespeeld. Er zijn al experimenten geweest met onder meer een winkeloverval met steekincident en een grote brand. Bij deze experimenten worden ook de eerdere bevindingen en oplossingen van andere partners meegenomen. Elk experiment wordt door de deel- nemers en waarnemers geëvalueerd. Deze evaluatie dient weer als input voor een volgend experiment.

Wat willen we bereiken?
Het project Beeldregie wil met het toevoegen van beelden en geluid aan spraakmeldingen bereiken dat medewerkers van de meldkamer een snellere en betere inschatting van een incident kunnen maken. Hierdoor kunnen zij de eenheden van politie, brand- weer, ambulance en partnerorganisaties zoals het Havenbedrijf, elektriciteitsbedrijf en vervoersbedrijven beter aansturen. Versterken heterdaadkracht, slagkracht en interventiekracht. Deze partijen kunnen hierdoor weer sneller en adequater handelen. De gebruikte beelden kunnen vanuit de samenleving, maar ook van bovengenoemde eenheden en partner- organisaties komen.

Nieuwsberichten

Geen berichten gevonden.
Project

Beeldregie

Opdrachtgever

Nationale Politie

Looptijd

Project is afgerond.

Samenwerkende partners
  • Verschillende meldkamers van politie, brandweer en ambulance zowel landelijk als regionaal
  • Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)
  • Gemeente Rotterdam
  • Havenbedrijf Rotterdam
Leaflet