Aanmelding voor deelname aan het innovatieve netwerk van DITSS is voorlopig stopgezet. Wilt u meer informatie over DITSS of ons innovatieve netwerk, stuur dan een mail naar info@ditss.nl

Stichting DITSS is het ‘Smart Innovatie Platform’ waar kennis, kunde en ervaring bij elkaar komen om prangende veiligheidsvraagstukken op te pakken en te komen tot effectieve oplossingen. DITSS fungeert hierbij als een onafhankelijke aanjager, motivator en verbinder.

Waardevolle samenwerkingspartners
DITSS heeft zich de afgelopen jaren met en dankzij een grote groep actieve en betrokken partners verder kunnen ontwikkelen. Met intermediaire organisaties zijn structurele vormen van samenwerking gezocht rondom innovatieprojecten en geformuleerde veiligheidsvraagstukken. DITSS werkte hierbij samen met overheidsinstellingen (gemeenten Tilburg, Eindhoven, Breda, ’s-Hertogenbosch en Helmond, provincie Noord-Brabant en het ministerie van Justitie en Veiligheid), kennisinstituten (Tilburg University, TU Eindhoven, Fontys en Avans Hoge School, TNO en JADS) en diverse commerciële bedrijven en intermediaire organisaties (ondermeer High Tech Automotive Campus, Brainport Development, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, Midpoint Brabant en Hart van Brabant). Hoewel de focus de eerste jaren op Noord-Brabant lag, vinden de (technologische) oplossingen nu vanzelfsprekend hun weg in geheel Nederland.

DITSS heeft een aantal zeer belangrijke partners. Primair zijn dat de Brabantse gemeenten, ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationale Politie, provincie Noord-Brabant, Defensie en de veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant, Brabant Zuid-Oost en Amsterdam-Amstelland.

De basis van DITSS is in het zuiden van Nederland, maar zij beperkt zich niet tot deze regio. DITSS voert onder meer opdrachten uit voor het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Nationale Politie. Vanuit de vertegenwoordiging van de Nationale Politie in de raad van toezicht heeft DITSS de opdracht en de ambitie om ook bij te dragen aan de ontwikkeling van andere regionale clusters in Nederland op het gebied van safety & security. DITSS is in dat kader altijd bereid haar kennis en expertise te delen en te zoeken naar vormen van samenwerking in heel Nederland en Europa die bijdragen aan het maatschappelijk resultaat.

Geloven in en deelnemen aan innovatieve verbeteringen
De samenwerkende partners van DITSS geven innovatieve ideeën de ruimte en het vertrouwen. Zij analyseren vernieuwende technologische ideeën en sociale toepassingen en testen deze in de praktijk.

Overheid

Gemeentelijke instellingen

Industrie en Wetenschap

Internationale Samenwerking Politiediensten

Onderwijs