Stichting DITSS is het Smart Innovatie Platform waar kennis, kunde en ervaring bij elkaar komt om prangende veiligheidsvraagstukken op te pakken om te komen tot effectieve werkende oplossingen. Stichting DITSS fungeert als aanjager, motivator en verbinder als een onafhankelijk “broker” instituut.

Waardevolle samenwerkingspartners
Stichting DITSS heeft zich de afgelopen 5 jaar, met en dankzij een grote groep actieve en betrokken partners, verder kunnen ontwikkelen. Met intermediaire organisaties zijn structurele vormen van samenwerking gezocht rondom innovatieprojecten en geformuleerde veiligheidsvraagstukken. Hoewel de focus de eerste jaren op Noord-Brabant heeft gelegen, vinden de (technologische) oplossingen vanzelfsprekend hun weg in het effectgebied van heel Nederland.

Samenwerking was er met de overheidsinstellingen; de gemeenten Tilburg, Eindhoven, Breda, ’s-Hertogenbosch en Helmond, de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Justitie en Veiligheid, de kennisinstituten Tilburg University, TU Eindhoven, Fontys en Avans Hoge School, TNO, JADS alsmede diverse commerciële bedrijven en intermediaire organisaties zoals High Tech Automotive Campus, Brainport Development, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, Midpoint Brabant en Hart van Brabant.

Stichting DITSS onderkent een aantal zeer relevante partners. Primair zijn dat de Brabantse gemeenten, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nationale Politie, de provincie Noord-Brabant en de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Stichting DITSS kent haar basis in het zuiden van Nederland. Gezien de opdrachten die zij onder meer voor het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Nationale Politie uitvoert, ligt er een opdracht en ambitie vanuit de vertegenwoordiging van de Nationale Politie in de Raad van Toezicht om als stichting DITSS ook bij te dragen aan de ontwikkeling van andere regionale clusters in Nederland op het gebied van safety & security. Stichting DITSS is in dat kader altijd bereid haar kennis en expertise te delen en te zoeken naar vormen van samenwerking in heel Nederland en Europa die bijdragen aan het maatschappelijk resultaat.

Geloven in innovatieve verbeteringen
Vernieuwende technologische ideeën en sociale toepassingen worden geanalyseerd en in de praktijk getest. De samenwerkende partners van Stichting DITSS geven innovatieve ideeën de ruimte en vertrouwen.

Ook interesse in deelname in ons netwerk?
Neem dan contact op met Stichting DITSS via: info@ditss.nl

Overheid

Gemeentelijke instellingen

Industrie en Wetenschap

Internationale Samenwerking Politiediensten

Onderwijs