DITSS staat voor Dutch Institute for Technology, Safety & Security. DITSS bestaat als stichting sinds maart 2012. Het is een onafhankelijke, transparante en facilitaire regie- en uitvoeringsorganisatie die zich richt op het publiek belang. DITSS verbindt publieke en private partijen met elkaar om veiligheidsvraagstukken door middel van vooral technologische, maar ook sociale innovaties, op te lossen. DITSS heeft zich de afgelopen jaren succesvol ontwikkeld als zogenoemde triple helix onderneming. In co-creatie met verschillende partijen, zoals ministeries, provincies, gemeenten, Nationale Politie, veiligheidsregio’s, wetenschap, bedrijven en burgers werkt zij aan het analyseren van veiligheidsvraagstukken en het zoeken naar of samen ontwerpen van innovatieve oplossingen.

DITSS werkt samen met haar publieke opdrachtgevers en partners aan nieuwe innovatieve producten. De nadruk ligt hierbij op technologische innovaties, maar er is ook altijd oog voor de omgeving (organisaties en samenleving) waarin dit product wordt toegepast. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of er andere netwerksystemen, processen, competenties, vormen van (in)formeel leiderschap nodig zijn om maatschappelijk rendement te kunnen halen. Want veel aandacht voor sociale innovatie vormt het fundament van het succes van DITSS.

DITSS positie in innovatieproces

Voorbeelden van initiatieven die de afgelopen vijf jaar reeds tot interessante innovaties hebben geleid of daartoe zijn ingezet:

  • Operationele Proeftuin Sensing/politie op TU/e
  • Living Lab Stratumseind/uitgaansgebied gemeente Eindhoven
  • Traject Sensing postzendingen drugs/explosieven PostNL
  • Demonstrationcentre (MRE)
  • Trillion, Europees Horizon 2020 project
  • Fieldlab programma Operationeel Centrum
  • Slimme sirene/NL-Alert notificatie
  • Zorgfraude-aanpak
  • Opsporen hennepkwekerijen met behulp van een geluidscamera

Kijk verder onder Innovaties voor een totaaloverzicht van onze projecten.

Meer weten? Mail naar info@ditss.nl