Het basisprincipe van het netwerk en projecten van Stichting DITSS vindt haar roots in het Triple Helix model. Onderstaande graphic, gebaseerd op drie golven, moet deze gedachte vorm geven. De golven vertegenwoordigen de dynamiek en synergie tussen drie ondergenoemde partijen PLUS het speelveld met drie hoofdthema’s waarbinnen DITSS zich beweegt, zijnde; Technology, Safety en Security.

DITSS Triple Helix Slinger

Het Triple Helix model is gebaseerd op de samenwerking tussen drie partijen.

  1. Overheid (het uitoefenen van wetgevende controle)
  2. Onderwijs (‘productie’ van nieuwe kennis)
  3. Ondernemers (genereren van economische groei en voorspoed)

Het interessante van dit model is dat door onderlinge samenwerking het synergie effect zijn werk doet. Synergie ontstaat door de samenwerking tussen steeds twee van de partijen en uiteraard de samenwerking van alle de drie partijen tegelijkertijd. Deze samenwerkingsverbanden zijn als volgt te benoemen en te karakteriseren:

  • Overheid – Onderwijs: kennis infrastructuur. Partijen werken samen om een infrastructuur te ontwikkelen waarin een ieder op optimale manier kennis kan ontwikkelen. Overheid investeert een aanzienlijk deel van haar budget in onderwijs. En onderwijs zorgt niet alleen voor nieuwe kennis; ook in de overdracht van kennis aan studenten wordt veel geïnnoveerd.
  • Overheid – Ondernemers: politieke economie. In deze context gaat het om het scheppen van een optimaal ondernemersklimaat waarin alle ruimte ontstaat voor innovatie en duurzame ontwikkelingen. De overheid faciliteert, probeert regelgeving te vereenvoudigen. Door afdracht van belastingen kan de overheid op haar beurt weer investeren in met name onderwijs.
  • Onderwijs – Ondernemers: innovatie. Door gebruik van kennis ontstaan in samenwerking met hoger onderwijs (research) is het bedrijfsleven in staat te innoveren en de uitwerking daarvan (development) om te zetten in economische ontwikkeling en groei.
  • Daar waar onderwijs – overheid – ondernemers samenwerken ontstaan de voorwaarden voor een op kennis gebaseerde economie. Hier werkt (de zogenaamde ‘sweet spot’) de synergie in optima forma. Het resultaat is uiteraard veel meer dan de som der delen.