Stichting DITSS beschikt over een deskundig team met een mooie mix van operationele kennis en ervaring in het veiligheidsdomein, wetenschappelijke kennis en ervaring met innovatieprocessen. Het team is een representatieve vertegenwoordiging van de betrokken partijen. Het bestaat uit professionals, hoofdzakelijk ‘in kind’ gedetacheerd door onder meer gemeenten, de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Nationale Politie. DITSS is tevens een kweekvijver voor jong talent. DITSS investeert in jonge talenten die door de partners tijdelijk bij DITSS te werk zijn gesteld en zorgt ervoor dat de innovatiekennis die zij hier opdoen, terugvloeit naar de organisaties waar zij werkzaam zijn.

DITSS helpt haar partners bij het verwezenlijken van de veiligheidsdoelen en heeft daarbij zo min mogelijk eigen personeel in vaste dienst. Hierdoor houdt zij haar overheadkosten zo laag mogelijk. DITSS heeft een raad van toezicht en een raad van advies. Deze bestaan uit vertegenwoordigers uit het publieke domein.

Organisatie DITSS

Raad van toezicht:

  • bestuurlijke vertegenwoordigers verbonden aan de veiligheidsregio’s;
  • vertegenwoordigers van de Nationale Politie;
  • vertegenwoordiging namens het Openbaar Ministerie.

Raad van advies, ondermeer:

  • vertegenwoordiging van de Nationale Politie/portefeuillehouder innovatie;
  • vertegenwoordiging namens besturen Brainport;
  • vertegenwoordiging namens de kennisinstituten;
  • vertegenwoordiging namens de provincie Noord-Brabant;
  • vertegenwoordiging namens de veiligheidsregio’s;
  • vertegenwoordiging namens het Openbaar Ministerie.

De betrokken en daadkrachtige raden van toezicht en -advies zien toe op een goede gang van zaken binnen DITSS en onderhouden warme contacten met de strategische partners.

DITSS Directieteam

Ines van Brink

Directeur / Voorzitter

Hans van Aalten

Bureau manager

Wendy Sieben

Office Assistent

Marcel van Hoof

Bestuurs- en Juridische Ondersteuning

DITSS Directie ondersteuning

Melissa Somhorst DITSS

Melissa Somhorst

Financiële ondersteuner H2020 en ISFP projecten

Marion_van_den_Moosdijk

Marion van den Moosdijk

Communicatie adviseur

Huub Keulers DITSS

Huub Keulers

Digitale communicatie

DITSS Innovatie Trajecten

Jacques van Wersch

Projectleider EU-projecten en secretaris GGP Innovatietafel

Peter van de Crommert

Project Manager EU projecten

Jan Otten

Projectleider

Guido Delver

Projectleider Inbraakvrije Wijk

Tinus Kanters

Vrijwilliger EU projecten

Anna van der Stok

Project Manager EU projecten

Edwin van der Zalm DITSS

Edwin van der Zalm

Projectleider

Ben Maas DITSS

Ben Maas

Programmamanager GGP-innovaties

Simon Frijters

Projectleider