Wat maakt DITSS uniek:

  • DITSS is sterk in het vertalen van concepten en behoeftes naar concrete innovaties.
  • DITSS heeft veel ervaring met het inrichten van praktijkgerichte experimenteerruimtes en operationele proeftuinen. Deze kunnen opdrachtgevers in de publieke sector ondersteunen bij het oplossen van vraagstukken in het veiligheidsdomein.
  • Als multiple helix organisatie beschikt DITSS over een uniek netwerk van innovatieve kennis- en samenwerkingspartners, waaronder de Automotive Campus, Brainport, High Tech Campus, JADS, Midpoint, Strijp-S, Technische Universiteit Eindhoven,Tilburg University en TNO.
  • Om innovaties vorm en inhoud te geven, maakt DITSS in haar projecten primair gebruik van de beschikbare capaciteit en het talent dat aanwezig is bij de betrokken publieke organisaties. Op deze wijze draagt zij bij aan de organisatie- en talentontwikkeling van haar partners.
  • DITSS beschikt over een lean and mean bureau-organisatie. Overheadkosten zijn hierdoor minimaal en investeringen komen primair ten goede aan het bereiken van een oplossing of resultaat.
  • DITSS hanteert een overzichtelijke en resultaatgerichte werkwijze. Deze zogenaamde vier fasenstrategie is gebaseerd op co-creatie met duidelijke beslismomenten.

Missie
DITSS brengt publieke en private partijen samen om te werken aan maatschappelijke oplossingen voor hedendaagse veiligheidsvraagstukken in de openbare ruimte. Hiermee draagt zij aantoonbaar bij aan een veilige samenleving. Belangijke kernwaarden bij deze samenwerking zijn: onafhankelijkheid, verbinding, creativiteit, oplossend vermogen en integriteit.

Ambitie
DITSS vertaalt veiligheidsvraagstukken die vallen binnen de drie kernthema’s ‘informatiegestuurde veiligheid’, ‘mobiliteit en veiligheid’ en ‘Smart City en Smart Society’ naar concrete innovatietrajecten die maatschappelijk relevant zijn en aantoonbaar bijdragen aan een veilige samenleving. Dit gebeurt op basis van concrete vraagstellingen vanuit de publieke sector en de multiple helix samenwerking