In het publieke domein gaat steeds meer aandacht uit naar de invulling van de begrippen Smart City en Digital Society. Een Smart City (slimme stad) wil antwoord bieden op de uitdagingen van onze tijd, zoals duurzaamheid en levenskwaliteit. In de steden zijn steeds meer sensoren te vinden: camera’s, licht- en geluidssensoren, fijnstof, verkeerssensoren etc. Dit zijn al lang niet meer alleen sensoren van de overheid. Stichting DITSS werkt samen met gemeenten, politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid aan een living lab omgeving voor innovaties op het gebied van Smart City en aan een infrastructuur voor veilig en vertrouwd delen van informatie. Ook ondersteunt zij een coalitie die op strategisch niveau de leervraagstukken gaat beantwoorden en barrières moet gaan wegnemen om succesvolle innovaties te laten opschalen. Dit kan ondermeer door de efficiëntie van de stedelijke werking en -diensten én het concurrentievermogen te verbeteren. Maar ook om ervoor te zorgen dat de stad voldoet aan de behoeften van huidige en toekomstige generaties met betrekking tot economische-, sociale-, milieu- en veiligheidsaspecten. Hierbij spelen verschillende vraagstukken een rol, zoals:

  • Hoe kun je de burger beschermen tegen schending van zijn/haar privacy, of tegen onveilige technologie?
  • Hoe kun je bestaande sensoren en infrastructuur (waaronder 5G, glasvezel, IoT-netwerken, publieke WiFi) vervangen en vernieuwen?
  • Hoe ga je om met verschillende netwerken en dataverzamelingen achter de sensoren?

Projecten

DVI: Data-uitwisseling bij incidenten

DVI: Data-uitwisseling bij incidenten

iLab DITSS Heerlen

Innovatielab

Fieldlab-Zuid6-Beeindigd

Fieldlab Zuid6

DITSS Innovatieproject Inbraakvrije Wijk beëindigd

Inbraakvrije Wijk

DITSS Innovatieproject Trollion Beeindigd

TRILLION