Dit is een breed thema waarin enerzijds de relatie wordt gelegd tussen de ontwikkeling van nieuwe onbemande (voertuig)systemen, een veilig gebruik hiervan en de impact op de omgeving. In dit thema worden tevens innovatieve systemen ontwikkeld (bijvoorbeeld met behulp van sensing en big data) om de operationele veilige inzet van hulpverleningsvoertuigen te verbeteren. Anderzijds gaat het in dit thema om mobiliteit in relatie tot een veilige operationele inzet van hulpverleners (via bijvoorbeeld nieuwe vormen van instrumented training).

Projecten

Passant DITSS

PASSAnT

Ditss Innovatieproject Postpakket Sensing Beeindigd

Sensing Post- en Koeriersdiensten

Virtual Reality DITSS

Virtual Reality