Stichting DITSS focust zich bij de uitvoering van haar werkzaamheden op drie kernthema’s:
Met haar innovatieprojecten op het gebied van safety & security wil DITSS samen met haar opdrachtgevers en partners, daar waar mogelijk, actief bijdragen aan de concrete invulling van deze concepten.
Het Smart City - Digital Society landschap

Het Smart City – Digital Society landschap

Onder deze drie kernthema’s vallen verschillende innovatieve projecten. In al deze projecten legt DITSS nadrukkelijk een relatie met de volgende twee aspecten:

Cybersecurity
Cybersecurity is m.i. voornamelijk van toepassing als onderdeel van de EU projecten. Onze focus ligt in de reguliere projecten meer op privacy en het gebruik van gegevens / gegevensbescherming.

Sociale veerkracht
Criminaliteit en andere vormen van moderne crises kunnen de bestaande economische, sociale en bestuurlijke structuren in ons land (tijdelijk) ondermijnen en effect hebben op de sociale veerkracht. Naast justitie, politie, veiligheidsregio’s en het openbaar bestuur dient ook de samenleving een rol te spelen in de strijd tegen deze (tijdelijke) ondermijning. Technologische en sociale innovaties kunnen ondersteunend zijn aan het versterken van de sociale veerkracht van lokale gemeenschappen en publieke organisaties. Het investeren in bewustwording en in positieve gedragsbeïnvloeding vormen, naast het beter gebruikmaken van de beschikbare informatie en (digitale) capaciteiten in de samenleving, daarbij enkele relevante aandachtspunten.

Stichting DITSS focust zich de komende jaren op de uitvoering van langlopende EU-projecten. Sinds medio 2020 neemt DITSS geen nieuwe reguliere innovatieprojecten of initiatieven meer aan. Alle lopende innovatieprojecten en initiatieven binnen de drie kernthema’s zijn naar verwachting eind 2021 afgerond of overgedragen aan de opdrachtgever. DITSS zet haar werkzaamheden voor de lopende EU-projecten na deze datum nog wel voort.