Het beleid van stichting DITSS focust zich op drie kernthema’s. Van hieruit wordt ook de verbinding gelegd met concepten als Smart City en Smart (Digital) Society. Met haar innovatieprojecten op het gebied van safety & security wil DITSS voor haar partners en opdrachtgevers, daar waar mogelijk, actief bijdragen aan de concrete invulling van deze concepten.

De drie kernthema’s zijn:

Het Smart City - Digital Society landschap

Het Smart City – Digital Society landschap

Onder deze drie kernthema’s vallen verschillende innovatieve projecten. In al deze projecten legt DITSS nadrukkelijk een relatie met de volgende twee aspecten:

Cybersecurity
Hoewel de Nederlandse overheid digitale veiligheid rondom cyber, digitale privacy én gegevensbescherming als prioriteit beschouwt, wordt er nog te weinig in geïnvesteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek uit mei 2017 door het Amerikaanse Potomac Institute for Policy Studies. Volgens de onderzoekers is de Nederlandse benadering van digitale veiligheid wel gestoeld op een goede fundering en een heldere visie wat betreft de benodigde organisaties en infrastructuur, maar ontbreken financiële slagkracht en centrale sturing. Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Nationale Politie wordt het belang benadrukt te blijven investeren om de Nederlandse digitale veiligheid op orde te brengen en te houden.

Sociale veerkracht
Criminaliteit en andere vormen van moderne crises kunnen de bestaande economische, sociale en bestuurlijke structuren in ons land (tijdelijk) ondermijnen en effect hebben op de sociale veerkracht. Naast justitie, politie, veiligheidsregio’s en het openbaar bestuur dient ook de samenleving een rol te spelen in de strijd tegen deze (tijdelijke) ondermijning. Technologische en sociale innovaties kunnen ondersteunend zijn aan het versterken van de sociale veerkracht van lokale gemeenschappen en publieke organisaties. Het investeren in bewustwording en in positieve gedragsbeïnvloeding vormen, naast het beter gebruikmaken van de beschikbare informatie en (digitale) capaciteiten in de samenleving, daarbij enkele relevante aandachtspunten.

Binnen haar innovatieprogramma’s en projecten op het gebied van ‘informatiegestuurde veiligheid’ en ‘mobiliteit en veiligheid’ besteedt DITSS samen met haar opdrachtgevers en partners nadrukkelijk aandacht aan het belang van digitale veiligheid en het versterken en benutten van sociale veerkracht. Voor bovengenoemde kernthema’s zijn en worden onderscheidende platforms ingericht om zo een unieke en inspirerende omgeving te creëren om met elkaar te werken aan innovatieve oplossingen voor relevante veiligheidsvraagstukken.